/Files/images/Шерстньова.jpg

ДИРЕКТОР

Шерстньова Стелла Григорівна

педагогічний стаж роботи 37 роки, на посадіі завідувача 14 років

педагогічна категорія "спеціаліст вищої категорії"

педагогічне звання "вихователь-методист"

Директор здійснює загальне керівництво дошкільним навчальним закладом.

У своїй діяльності керується:

- Конституцією України;

- Законом України «Про дошкільну освіту»;

- Законом України «Про мови»;

- Конвенцією про права дитини;

- Положенням про дошкільний навчальний заклад;

- Статутом дошкільного навчального закладу;

- Методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують науково – методичну діяльність дошкільного навчального закладу.

Завідувач займається комплектуванням груп дітьми відповідно до їх віку, станом їх здоров'я, індивідуальними особливостями і запитами батьків, добирає кадри, керує педагогами і обслуговуючим персоналом.

ДИРЕКТОР контролює:

- роботу адміністративної групи (вихователя – методиста, завідувача господарства, сестри медичної);

- виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, норм охорони праці відповідно до трудового законодавству;

- виконання інструктивно-методичних документів вищих організацій, а також осіб, які інспектують;

- якість знань, умінь і навичок дітей;

- виконання рішень педагогічної ради;

- збереження обладнання і посібників;

- ведення документації вихователями, адміністрацією;

- організацію та здійснення роботи з батьками;

- фінансово-господарчу діяльність;

- роботу вихователів.

Батьки можуть звертатися до директора за консультаціями і вносити власні пропозиції щодо поліпшення роботи з дітьми.

Правила прийому дітей до дитячого закладу:

/Files/images/0_4c56e_7b40d80b_xl.png
Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками.За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:
• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу необхідні наступні документи :

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ)

3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63)

4. Ксерокопію свідоцтва про народження дитини

5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджуют

6. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини

7. Папку для зберігання документів ("Справа")

Кiлькiсть переглядiв: 1020