/Files/images/44041862ml9_1__1.gif
Проведено педагогічну раду у вигляді семінару практикуму на тему "Взаємодія батьків та ДНЗ"

Вихователь методист ознайомила педагогів з структурою проведення батьківських зборів та надала методичні рекомендації що до їх організації та підготовки. Також були проведені вправи які можна використати під час роботи з батьками, направлені на просвіту та формування психолого-педагогічного досвіду виховання дітей. Завідувач ДНЗ ознайомила вихователів з інтерактивними формами роботи з батьками.

/Files/images/7109.gif

Інтерактивна консультація Мистецтво комунікації як чинник успішності педагога.

Педагогу з огляду на специфіку його діяльності, просто необхідно не лише вміти спілкуватися самому, а й навчити цього дітей. Від того, як вихователь спілкується з дітьми, залежить ступінь їх пізнавального інтересу й мотивації до діяльності. Стиль педагогічного спілкування значно визначає результативність оволодіння дітьми необхідними вміннями й навичками завдань, забезпеченню підґрунтя для здійснення нею в життєвих ситуаціях вибору на користь добра.(за В.Сухомлинським)

Саме мистецтву комунікацї і навчалися педагоги на консультації

/Files/images/7140.gif

Проведено педагогічну раду з патріотичного виховання

/Files/images/7426ллл.gif

Методичні посиденьки «Гуманізація освіти за В Сухомлинським»

З позиції гуманістичного підходу в основі особистості вихованця розглядається у взаємодії з навколишнім світом. Сьогодні велике значення надається формуванню в дитини цілісного уявлення про світ і про себе як його частину, інтегрованого знання про людину, а також освоєнню нею прийомів роботи над собою шляхом накопичення досвіду самопізнання, самовдосконалення, самовиховання, визначення орієнтирів і способів розв’язання життєвих завдань, забезпеченню підґрунтя для здійснення нею в життєвих ситуаціях вибору на користь добра.(за В.Сухомлинським)

Саме ці принципи і було розглянуто з педагогами

/Files/images/42345758.gif

Проведена педаогічна рада "Сучасні проблеми взаємодії дитячого садка й сім’ї."

Мета: Підвищення професійної компетентності педагогів в області організації взаємодії з батьками вихованців.

Завдання:

1. Уточнити і систематизувати знання педагогів з проблеми взаємодії з батьками. Провести міні-діагностику знань педагогів в цій області.

2. Активізувати педагогічне мислення вихователів як основу використання нетрадиційних форм роботи з батьками в ДНЗ, стимулювати розвиток у них творчості і професійної активності.

3. Підтримати інтерес педагогів до подальшого вивчення даної теми.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ:

1. Зміст і форми роботи з батьками.

2. Батьки в дошкільному закладі: споживачі та гості чи партнери-однодумці?

3. Форми взаємодії педагогів і батьків.

4. Методи вивчення сім'ї.

5. Самооцінка труднощів в спілкуванні з батьками вихованців. «Прийняти власних батьків».

6. Конкурс творчих проектів «Я - з сім'єю, вона – зі мною».

/Files/images/128.gif

НЕ РІДКО В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НЕ ПРИДІЛЯЮТЬ НАЛЕЖНОЇ УВАГИ ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ. САМЕ ЦЮ ПРОБЛЕМУ БУЛО РОЗГЛЯНУТО З ПЕДАГОГАМИ НА МЕТОДИЧНИХ ПОСИДЕНЬКАХ : «ГРА ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ»

Адже часто навіть науковці на перший план ставлять розкриття можливостей дитини засвоїти належний обсяг матеріалу, набути певних компетенцій. Тож усі настроєні не на пошук «ключиків» до психіки малюка, а більше задовольняються «відмичками». Такий поспіх призводить до штучної акселерації, перевантаження дошкільнят, що дуже небезпечно.

Природа не терпить насилля. Не можна силувати психіку дитини, нехтуючи віковими особливостями її розвитку. Діти, які за природою йдуть попереду інших у розвитку, становлять лише 1-2 %. В усіх інших просто крадуть дитинство, ставлячи до них завищені вимоги, тим самим підміняючи провідну ігрову діяльність навчальною.

Дбаючи про здоровий розвиток дитини, не забуваймо, що найефективнішим, наймогутнішим виховним засобом є гра, а її інструментом – іграшка. Гра була і лишається у дошкільному віці провідним видом діяльності, під час якого формуються та розвиваються всі психічні, фізичні якості, новоутворення дошкільника. Гра, в якій поєднується приємне спілкування. Спостереження, милування, дослідження, - це і є вихід з тунелю педагогічних проблем, з якого дитина має вийти здоровою та щасливою.

/Files/images/7020.gif

/Files/images/6a04a248f1a6.jpgДля ознайомлення педагогів з інноваційними техніками та технологіями було проведено Семінар-практикум «Дитячі дослідження : Впроваджуємо нову методику»

Мета семінара практикума : Розширювати теоретичні знання та практичні навички роботи педагогів за методикою О.Савенкова з ознайомлення дошкільнят зі специфікою навчальних досліджень. Вправляти в умінні ставити запитання, висувати гіпотези та давати визначення поняттям. Активізувати творчий потенціал педагогів через обмін думками і взаємозбагачення досвідом.

/Files/images/7140.gif

В дошкільному закладі в рамках впровадження інноваційних технологій в процес навчання та виховання дітей дошкільного віку було проведено Ділову гру на тему :

"ТРВЗ як метод розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку"

/Files/images/IMG_6547.jpgМетою проведення такої інтерактивної форми роботи з педагогічним колективом було розширення знать про Теорію розвязання винахідницьких завдань Г.Альтшуллера.

/Files/images/IMG_6597.jpgОволодіння простими прийомами запам’ятовування, фантазування, придумування розповідей дає вихід на творчий рівень роботи. Спрямування на розвиток дитячої уяви, навчання виявляти та розв’язувати зовнішні суперечності, бачити світ у взаємозв’язку його складових, знаходити необхідні резерви для вирішення творчого завдання

/Files/images/7225.gif

Кiлькiсть переглядiв: 1546